Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
1 Μαργώνης Γεώργιος ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 Πονηρίδου Ευαγγελία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
3 Πέτρου Αθηνά ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ  
4 Αντωνοπούλου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
5 Βαγή Μαρία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
6 Βιδάλη Βιολέτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7 Βασιλείου Ευθυμία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
8 Κουτσούκη Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
9 Στέφα Κλεοπάτρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
10 Τσιουραντάνη Αλεξάνδρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
11 Φραγκισκάτου Ευανθία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
12 Χολέβα Δήμητρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
13 Αβραμίδου Ευφημία ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
14 Κτενάς Λάμπρος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
15 Ρουμελιώτη Σταυρούλα ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
16 Στενού Δήμητρα ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
17 Καραγιάννης Νικόλαος ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
18 Παπαγεωργίου Αικατερίνη ΠΕ04.02 ΦΥΣΙΚΟΣ  
19 Φωτοδήμου Κονδυλία ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ  
20 Γιατρά Δήμητρα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
21 Ντούγια Αδαμαντία ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
22 Αβαγιανού Ειρήνη ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  
23 Γκίνη Άννα-Μαρία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ  
24 Τσαβδάρα Σοφία ΠΕ15 ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
25 Σαρρή Αριστέα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ  
26 Καραμούζης Κων/νος ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  
27 Παπαδόπουλος Ιορδάνης ΠΕ12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  
28 Κοσκολός Αναστάσιος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
29 Χέλης Νικόλαος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ