Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
1 Παπαδάκης Γεώργιος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 Πονηρίδου Ευαγγελία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
3 Πέτρου Αθηνά ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ  
4 Αντωνοπούλου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
5 Βαγή Μαρία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
6 Βιδάλη Βιολέτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7 Κουτσούκη Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
8 Στέφα Κλεοπάτρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
9 Τσιουραντάνη Αλεξάνδρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
10 Αβραμίδου Ευφημία ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
11 Κτενάς Λάμπρος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
12 Καραγιάννης Νικόλαος ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
13 Παπαγεωργίου Αικατερίνη ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ  
14 Φωτοδήμου Κονδυλία ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ  
15 Γιατρά Δήμητρα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
16 Ντούγια Αδαμαντία ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
17 Γκίνη Άννα-Μαρία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ  
18 Τσαβδάρα Σοφία ΠΕ15 ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
19 Σαρρή Αριστέα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ  
20 Μαργώνης Γεώργιος ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  
21 Κοσκολός Αναστάσιος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.