Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
1 Παπαδάκης Γεώργιος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 Σαρρή Αριστέα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
3 Πέτρου Αθηνά ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ  
4 Αντωνοπούλου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
5 Βαγή Μαρία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
6 Βιδάλη Βιολέτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7 Κουτσούκη Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
8 Στέφα Κλεοπάτρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
9 Τσιουραντάνη Αλεξάνδρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
10 Χολέβα Δήμτρα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
11 Χριστοπούλου Ειρήνη ΠΕ02.50 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
12 Αβραμίδου Ευφημία ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
13 Βουδούρης Σταύρος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
14 Κτενάς Λάμπρος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
15 Αλιφέρη Ιουλία ΠΕ03.50 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
16 Καραγιάννης Νικόλαος ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
17 Τσετσερη Μαρία ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ  
18 Παπαγεωργίου Αικατερίνη ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ  
19 Φωτοδήμου Κονδυλία ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ  
20 Γιατρά Δήμητρα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
21 Ντούγια Αδαμαντία ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
22 Λαμπροπούλου Αναστασία ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  
23 Γκίνη Άννα-Μαρία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ  
24 Πονηρίδου Ευαγγελία ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ  
25 Τσαβδάρα Σοφία ΠΕ15 ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
26 Μαργώνης Γεώργιος ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  
27 Κοσκολός Αναστάσιος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.