Μαράσλειο Διδασκαλέιο.

marasleioΔιδασκαλείο που ιδρύ­θηκε στην Αθήνα το 1878 για τη μόρφωση δημοδιδασκάλων και δημο­διδασκαλισσών. Την ονομασία της η Παιδαγωγική Ακαδημία την οφείλει στον εγκατεστημένο στη Ρωσία ομο­γενή Γρηγόριο Μαρασλή, που με γεν­ναία δωρεά (1902) συνέβαλε στη λει­τουργία του διδασκαλείου και την αποπεράτωση του κτηρίου, που είχε παραχωρηθεί από τη μονή Πεντέλης. Η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία καταργήθηκε ουσιαστικά μετά την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανέλα­βαν τη μόρφωση των λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τελευταία φορά εισήχθησαν σε αυτήν σπουδα­στές το έτος 1985. Το διδακτικό έτος 1988-1989 ήταν το τελευταίο τής λειτουργίας της ως εκπαιδευτικού ιδρύ­ματος.

 

Γρηγόριος Μαρασλής. Εθνικός ευεργέτης (Οδησσός,1831-1907).

grigorios maraslisΓιος του μεγαλέμπορου Γρηγορίου Μαρασλή και της Ζωής, το γένος Θεοδωρίδη (1793-1869) από την Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στην Οδησσό (Λύκειο Ρισελιέ) και στο Παρίσι. Αρχικά διετέλεσε δημόσιος υπάλληλος και έλαβε τον τίτλο του αυτοκρατορικού μυστικού συμβούλου. Δήμαρχος Οδησσού επί 16 έτη(από το 1878), ευεργέτης και ανακαινιστής της πόλης, εξύψωσε αυτήν σε βαθμό ανάλογο προς τις μεγαλουπόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Ισόβιος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Οδησσού. Ιδρυτής φερώνυμων έξοχων και μεγαλοπρεπών ελληνικών εκπαιδευτήριων και άλλων ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, τη Φιλιππούπολη, την Κέρκυρα , τη Θεσσαλονίκη (Μαράσλειος Εμπορική Σχολή) κ.ά., συγχρόνως και διδασκαλείων (σχολών εκπαίδευσης διδασκάλων), τα οποία συνέβαλαν πολύ στην πνευματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη ιδιαίτερα του υπόδουλου Ελληνισμού.

 Το οικοδομηθέν στην Αθήνα επιβλητικό μέγαρο-εκπαιδευ­τήριο κατά το 1905 για να στεγαστεί το ιδρυθέν από το 1878 διδασκαλείο οφείλεται στον Γρηγόριο Μαρασλή, λόγος για τον οποίο η σχολή έλαβε την ονομασία «Μαράσλειον Διδασκαλείο» και αργότερα «Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία». Με την προτροπή του διευθυντή της Eλληνικής Σχολής Οδησσού Λύσσανδρου Γ. Χατζηκώνστα, ιδρύθηκε από τον Γρηγόριο Μαρασλή στην Αθήνα  εκδοτικός οργανισμός με τον τίτλο «Bιβλιοθήκη Μαρασλή», ο οποίος προέβη στην έκδοση σπουδαίων πρωτοτύπων ή σε μετάφραση επιστημονικών, φιλολογικών και ιστορικών έργων που συνέβαλαν σημαντικά στην ώθηση της πνευματικής κίνησης, του στοχασμού και της διδασκαλίας. Επιμελητές της εκδοτικής δραστηριότητας αυτής υπήρξαν ο Λύσσανδρος Γ. Χατζηκώνστας (1850-1904), διδάκτορας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν και διευθυντής της Ελληνεμπορικής Σχολής Οδησσού, και ο εξαίρετος λόγιος Αναστάσιος Ν. Μάλτος(1851-1927), διδάκτορας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης(1879), καθηγητής της Σχολής της Οδησσού (1880-1919), πολύγραφος συγγραφέας.

 Ο Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής έχτισε με δαπάνη του το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με σκοπό να στεγαστεί εκεί «Bιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία», προσέφερε στη Δημητσάνα τον ανδριάντα του πατριάρχη Γρηγορίου Έ, ίδρυσε τη Διεθνή 'Έκθεση των Αθηνών το 1903, εκλέχθηκε ισόβιος πρόεδρός της, οικοδόμησε ορφανοτροφείο στην Κέρκυρα. Ο Γρηγόριος Μαρασλής ετάφη σε ιδιαίτερο παρεκκλήσιο στην αυλή του ελληνικού ναού της Αγίας Τριάδας στην Οδησσό. Ο τάφος του δεν σώζεται. Μετά τον θάνατό του και την εκδήλωση της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917 στη Ρωσία η χήρα του κατέφυγε στην Αθήνα πάμπτωχη και κατόπιν ενεργειών του καθηγητή της ΑΣΟΕΕ Γ. Χαριτάκη της χορηγήθηκε τιμητική σύνταξη μέχρι τον θάνατο της (1935).